Symbolika

Krzyż Harcerski – jest odznaką wzorowaną na najwyższym odznaczeniu wojskowym – Krzyżu Virtuti Militari – przyznawanym za wyjątkowe męstwo na polu walki. Projekt Krzyża opracował w 1912 r. ks. Kazimierz Lutosławski jako odznakę nielegalnie działającej w Warszawie Naczelnej Komendy Skautowej.           Krzyż posiada bogatą wewnętrzną symbolikę. Jego ramiona oplata wieniec z liści lauru (po prawej)…

Prawo harcerskie

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 5. Harcerz postępuje po rycersku. 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 7. Harcerz…

Gwiazdka zuchowa – określenie stopnia zucha. W ZHP są trzy gwiazdki: zuch ochoczy, sprawny i gospodarny; ich nazwy najlepiej charakteryzują poziom, jaki musi osiągnąć zuch, aby zdobyć kolejną gwiazdkę. Zuch zdobywa gwiazdki po kolei, realizując zadania ustalone wcześniej z drużynowym. Na znak zdobycia gwiazdki odnawia swoją Obietnicę Zucha, a na mundurze zakłada pod znaczkiem zucha,…

Nowe terminy zbiórek

4. ,,A” Podgórska Gromada Zuchowa „Wawelskie Smoki” (dzieci z klas 1-3) Wtorki, godzina 16:04 w SP 123 w Krakowie Drużynowa: dh Wiktoria Mazur HO mail: wiktoria.mazur@zhp.net.pl kom.: 534-534-635 Przyboczna: dh Magdalena Cieśla pion. kom.: 504-698-622 4. „A” Podgórska Drużyna Harcerska „Zawiszacy” im. Andrzeja Romeckiego „Morro” (młodzież z klas 4 – 8) Poniedziałki, godzina 17:04 w…