Gromada działa od kilku lat. Naszym bohaterem jest Smok Wawelski, z którym łączymy obrzędowość. Na zbiórkach realizujemy sprawności zespołowe oraz indywidualne. Bierzemy udział w licznych wyjazdach, złazach (Rajd Podwawelskiego Smoka, Jesienny Złaz Hufca) grach terenowych (Wiosenny Przegląd Hufca). Wakacje spędzamy razem z naszym szczepem na obozach letnich.

Kiedy i gdzie można przyjść na nasze zbiórki?
W piątki o godzinie 16.34 w harcówce SP 123 w Krakowie.

Dryżynowa: dh. Wiktoria Mazur sam.
tel.: 534 534 635, e-mail: wiktoria_mazur2000@interia.pl

Przyboczna: dh. Jagoda Zajfryd sam.
tel.: …, e-mail: …